Sagorijevanje na poslu

Sagorijevanje na poslu

U ovom predavanju očekuje vas obrada:

  • stresa i zašto je on naša kreacija,
  • faza sagorijevanja,
  • zaštitinih i rizičnih čimbenika,
  • životnog zadovoljstva te
  • naše perepcije, uvjerenja i sustava vrijednosti.

Cijena predavanja (42 minute) je 15 EUR.

15.00

Košarica